Software pro váhy

Informační a řídící systémy

Vyvíjíme řídící a informační systémy pro průmyslové provozy využívající vyhodnocovací jednotky vah jako zdroj vstupních informací, systémy řídící nakládku pomocí vah a provádějící finální vážení produktu.
Kolejové, silniční a pásové váhy napojené na počítačové technologie umožňují realizovat ovládání vah prostřednictvím počítačů a on-line přenosem dat k dalšímu zpracování je umožněno zkvalitnění a zefektivnění sledovaného procesu, např. sledování nakládky nebo výroby.

Proces nakládky do železničních vozů nebo kamionů lze řešit napojením kolejových nebo silničních vah na nadřízený počítačový systém, který nejen nakládku řídí, získává a ukládá údaje, tiskne všechny potřebné doklady, odesílá je k dalšímu zpracování do ekonomické agendy, ale poskytuje v reálném čase přehled o probíhajících činnostech pro řídící pracovníky.

Pásové váhy instalované na důležité pásové dopravníky poskytují vstupní informace pro informační systém, který umožňuje sledovat, kompletovat a vyhodnocovat průběh toků materiálů ve výrobě, sledovat výkony okamžité i hodinové, přetěžování pasů, chody naprázdno, kolísání rychlosti pásových dopravníků a další statistické údaje.
V rozsáhlých provozech, např. povrchových dolech, nebo při požadavku na časté přemísťování, se osvědčily přenosy pomocí radiových modemů v pásmu 400 MHz. Odpadá drahá a snadno poškoditelná kabeláž i limitace vzdálenosti přenosu po kabelu.

Přehled použitých typů vah firmy Schenck Process GmbH.:

Kolejové váhy:
  • DISOMAT® D
  • DISOMAT® B plus
  • DISOMAT® S
Silniční váhy:
  • DISOMAT® F
  • DISOMAT® B
  • DISOMAT® Opus
Pásové váhy:
  • INTECONT®
  • INTECONT® Plus

Pro všechny výše zmíněné typy vah máme vyvinuty komunikační komponenty, umožňující vážení a sběr dat pomocí PC. Zde jsou uvedeny reference o aplikacích v rutinním provozu.
Je samozřejmě možné použít i jiné typy vah.